BIEG "ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH" - REGULAMIN 2024

Bieg Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” odbędzie się w formule wirtualnej.

Dystans: 3km, 5km, 10km i Nordic Walking

Miejsce: Cała Polska + możliwość uczestnictwa za granicą

Termin: 1 marca (jeśli nie możesz pobiec dokładnie 1 marca to bieg można ukończyć w dowolnym dniu między 1.03 – 3.03

Rejestracja wyników: osoby, które chcą być sklasyfikowane na liście wyników prosimy o przesłanie uzyskanego czasu do systemu poprzez link przesłany w mailu potwierdzającym rejestrację do biegu. Rejestracja wyniku nie jest obowiązkowa.

Wysyłka medali:

Dla osób zapisanych i opłaconych do 3 marca

Szacowana data otrzymania medalu 18-22 marca

Medale zostaną wysyłane do wszystkich osób, które go zamówiły – nawet jeśli nie zarejestrują wyniku w systemie.

Limit czasu: brak

Dowolnie wybrana przez uczestnika trasa licząca 3, 5 lub 10 km.

Dystans można pokonać marszem lub na bieżni elektrycznej.

Pakiet podstawowy – 10 zł (do 26.02) oraz 12 zł (do 3.03)

Uczestnik w ramach pakietu podstawowego otrzymuje wirtualny numer startowy i możliwość klasyfikacji na liście wyników.

Pakiet wraz z medalem:

41,90 zł (do 26.02)

43,90 zł (do 3.03)

Osoby chętne mogą zamówić pakiet startowy z medalem – medal zostanie wysłany pocztą.

Pakiet wraz z medalem + wysyłka zagranicę (Europa) – 61,90zł

Osoby mieszkające poza granicami naszego kraju mogą wziąć udział oraz otrzymać medal – koszt pakietu w takim przypadku zwiększa się do 59,90zł.

Wysyłka medalu poza Europę

Jeśli mieszkasz poza Europą i chciałbyś otrzymać medal – napisz do nas maila na biegipatriotyczne@gmail.com – sprawdzimy ile kosztuje wysyłka do Twojego kraju.

Uwaga:

Jeśli zapisałeś się już na bieg i opłaciłeś wpisowe, a chciałbyś domówić medal – napisz do nas maila na biegipatriotyczne@gmail.com – coś poradzimy 😉

Medal może różnić się nieznacznie od prezentowanej wizualizacji.

Wpisowe jest bezzwrotne.

Zapisy prowadzone są na stronie:

Zapisy

Bieg można ukończyć w dowolny dzień między 1.03- 3.03 2024.

Uczestnicy biorą udział w biegu dobrowolnie.

Zapisując się na wydarzenie uczestnicy oświadczają, że zapoznali się i akceptują warunki niniejszego regulaminu.

Uczestnikiem może zostać każda osoba, bez ograniczenia wiekowego. Osoby poniżej 18 roku życia za zgodą rodzica lub opiekuna. Osoby poniżej 14 roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna.

Organizator nie bierze odpowiedzialności za uczestnika w trakcie wykonywania przez niego indywidualnej aktywności fizycznej w ramach biegu wirtualnego.

Dystans 3, 5, 10km lub Marszem – Nordic walking – minimum 3 km – nie ma limitu czasu.

Medale zamawiane są w turach. Im szybsza data zgłoszenia tym szybsza wysyłka medalu. Po zamówieniu danej tury medali są one produkowane (około 1 tydzień), a następnie wysyłane listownie. Dostarczenie przesyłki trwa zazwyczaj od 3 do 7 dni roboczych.

Dla osób zapisanych i opłaconych do 3 marca

Szacowana data otrzymania medalu 18-22 marca

Uwaga – organizator nie odpowiada za niedostarczenie medalu w przypadku podania przez uczestnika błędnego adresu do wysyłki. W takim przypadku prawdopodobnie zostanie zwrócony do nadawcy – i wysłany ponownie na koszt uczestnika.

W przypadku zamówienia medali pod jeden adres będą one wysyłane w jednej przesyłce (dotyczy wysyłki w tej samej turze).

W przypadku nie otrzymania medalu w terminie podanym w regulaminie prosimy o przesłanie takiej informacji na maila. Maksymalny czas zgłaszania braku otrzymania medalu wynosi 2 miesiące od zakończenia biegu.

Czas można zmierzyć za pomocą dowolnego urządzenia (zegarka, telefonu, aplikacji biegowej).

Rejestracja wyniku nie jest obowiązkowa.

Indywidualny link do rejestracji wyniku przesłany zostanie w mailu potwierdzającym rejestracje w biegu.

Wynik wprowadzamy cyframi, a następnie podpinamy print screen lub zdjęcie z aplikacji lub zegarka z zarejestrowanym wynikiem.

Warunkiem uczestnictwa w biegach jest  wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, przez administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), którym jest Fundacja Kocham Góry, w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji imprezy sportowej, w tym do publikacji danych uczestnika na listach startowych oraz listach z wynikami oraz przesłania rezultatu uczestnika na wskazany podczas rejestracji nr telefonu. 

  1. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne i niezbędne do uczestnictwa w imprezie sportowej.
  2. Dane uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym przy realizacji imprezy i akcji z nią związanych, na podstawie odpowiednich umów powierzenia.
  3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji imprezy, szczegóły przechowywania konkretnych danych określa Polityka Prywatności. 
  4. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
  5. Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych uczestnika określa Polityka Prywatności.

&1 Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w biegach organizowanych przez Portal Biegipatriotyczne.pl

Uczestnicy biorą udział w każdym biegu dobrowolnie.
Zapisując się na wydarzenie uczestnicy oświadczają, że zapoznali się i akceptują warunki niniejszego regulaminu.
Przestrzeganie niniejszego regulaminu przez Uczestnika jest obowiązkowe.

UCZESTNIK to osoba fizyczna biorąca udział w biegu po spełnieniu wszystkich niezbędnych formalności wskazanych przez Organizatora w formularzu zapisów. Uczestnikiem może zostać każda osoba, bez ograniczenia wiekowego. Osoby poniżej 18 roku życia za zgodą rodzica lub opiekuna. Osoby poniżej 14 roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna.

PORTAL Strona internetowa działająca pod adresem biegipatriotyczne.pl, organizator biegów patriotycznych.

& 2 Charakterystyka biegów patriotycznych
1. Celem biegów jest połączenie indywidualnej aktywności fizycznej z upamiętnianiem ważnych dat z historii Polski.
2.Zapisując się uczestnicy wpłacają wpisowe.wpisowe. Wpisowe jest bezzwrotne.
3.Uczestnicy wykonują indywidualnie wskazaną przez siebie aktywność fizyczną w określonym zapisami danego biegu terminie.
4.Organizator nie bierze odpowiedzialności za uczestnika w trakcie wykonywania przez niego indywidualnej aktywności fizycznej w ramach akcji organizowanej przez Portal.
5.Organizator zastrzega sobie możliwość sprzedaży dodatkowych gadżetów w ramach akcji.

& 3 Rozpowszechnianie wizerunku
1.Uczestnik upoważnia Organizatora do wykorzystania jego utrwalonego wizerunku oraz wpisów dotyczących akcji w mediach społecznościowych Uczestnika na Portalu Biegipatriotyczne.pl oraz w mediach społecznościowych Organizatora.
2.Rozpowszechnianie wizerunku, o którym mowa w & 3 powyżej odbywa się w oparciu o zezwolenie, o którym mowa w art. 81 ust. 1 zd. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zezwolenie jest udzielone przez Uczestnika poprzez akceptację niniejszego Regulaminu w momencie zapisania się na wydarzenie poprzez formularz zapisów. Zezwolenie udzielone przez Uczestnika w powyższy sposób jest oświadczeniem woli wyrażonym w rozumieniu art. 60 k.c. w związku z art. 81 ust. 1 zd. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawa pokrewnych. Oświadczenie woli zezwolenie nie może być swobodnie cofnięte po wyrażeniu i zrealizowaniu Wydarzenia, gdyż zgodnie z art. 61 § 1 zd. 2 k.c.

& 4 Inne
1.Logo i nazwa Portalu są prawnie chronione i stanowią własność Fundacji.Jakiekolwiek wykorzystywanie logo lub nazwy Portalu bez zgody Fundacji, poza przypadkami dozwolonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jest zabronione.
2.Fundacja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.6.Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w Portalu. Nowe zapisy wchodzą w życie z dniem opublikowania nowego regulaminu.