BIEG CHRZTU POLSKI - REGULAMIN 2023

Bieg Chrztu Polski odbędzie się w formule wirtualnej.

Dystans: 3, 5, 10km lub Nordic Walking

Miejsce: Cała Polska + możliwość uczestnictwa za granicą

Termin: 14 kwietnia (jeśli nie możesz pobiec dokładnie 14 kwietnia to bieg można ukończyć w dowolnym dniu między 11 kwietnia a 16 kwietnia.

Rejestracja wyników:  Rejestracja wyniku nie jest obowiązkowa.

Wysyłka medali:

Medale zostaną wysłane 1 kwietnia do pierwszych 50 zapisanych osób.

Medale do kolejnych osób zostaną wysłane tydzień po zakończeniu biegu.

Medale zostaną wysyłane do wszystkich osób, które go zamówiły – nawet jeśli nie zarejestrują wyniku w systemie

Limit czasu: brak

Dowolnie wybrana przez uczestnika trasa licząca 3, 5 lub 10 km.

Dystans można pokonać marszem.

Pakiet podstawowy – 10 zł

Uczestnik w ramach pakietu podstawowego otrzymuje wirtualny numer startowy i możliwość klasyfikacji na liście wyników.

Pakiet wraz z medalem

Osoby chętne mogą zamówić pakiet startowy z medalem – medal zostanie wysłany pocztą.

PIERWSZE 50 osób które zamówi pakiet z medalem promocyjna opłata 39,90.

Kolejne osoby – cena regularna 43,90zł

Pakiet wraz z medalem + wysyłka zagranicę (Europa) – 61,90zł

Osoby mieszkające poza granicami naszego kraju mogą wziąć udział oraz otrzymać medal – koszt pakietu w takim przypadku zwiększa się o koszt wysyłki zagranicznej.

Wysyłka medalu poza Europę

Jeśli mieszkasz poza Europą i chciałbyś otrzymać medal – napisz do nas maila na biegipatriotyczne@gmail.com – sprawdzimy ile kosztuje wysyłka do Twojego kraju.

Uwaga:

Jeśli zapisałeś się już na bieg i opłaciłeś wpisowe, a chciałbyś domówić medal – napisz do nas maila na biegipatriotyczne@gmail.com – coś poradzimy 😉

Wpisowe jest bezzwrotne.

Medal może różnic się nieznacznie od prezentowanej wizualizacji.

Zapisy prowadzone są na stronie:

Zapisy

Bieg można ukończyć w dowolny dzień między 11.04 – 3.05.2022.

Uczestnicy biorą udział w biegu dobrowolnie.

Zapisując się na wydarzenie uczestnicy oświadczają, że zapoznali się i akceptują warunki niniejszego regulaminu.

Uczestnikiem może zostać każda osoba, bez ograniczenia wiekowego. Osoby poniżej 18 roku życia za zgodą rodzica lub opiekuna. Osoby poniżej 14 roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna.

Organizator nie bierze odpowiedzialności za uczestnika w trakcie wykonywania przez niego indywidualnej aktywności fizycznej w ramach biegu wirtualnego.

Dystans 3, 5 lub 10km można pokonać marszem – nie ma limitu czasu.

Medale zostaną wysłane 1 kwietnia do pierwszych 50 zapisanych osób. Medale do kolejnych osób zostaną wysłane tydzień po zakończeniu biegu.

Uwaga – organizator nie odpowiada za niedostarczenie medalu w przypadku podania przez uczestnika błędnego adresu do wysyłki. W takim przypadku prawdopodobnie zostanie zwrócony do nadawcy – i wysłany ponownie na koszt uczestnika.

W przypadku zamówienia medali pod jeden adres będą one wysyłane w jednej przesyłce (dotyczy wysyłki w tej samej turze).

W przypadku nie otrzymania medalu w terminie podanym w regulaminie prosimy o przesłanie takiej informacji na maila. Maksymalny czas zgłaszania braku otrzymania medalu wynosi 2 miesiące od zakończenia biegu.

Czas można zmierzyć za pomocą dowolnego urządzenia (zegarka, telefonu, aplikacji biegowej).

Rejestracja wyniku nie jest obowiązkowa.

Indywidualny link do rejestracji wyniku przesłany zostanie w mailu potwierdzającym rejestracje w biegu.

Wynik wprowadzamy cyframi, a następnie podpinamy print screen lub zdjęcie z aplikacji lub zegarka z zarejestrowanym wynikiem.

1. Warunkiem uczestnictwa w biegach jest  wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, przez administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), którym jest Fundacja Kocham Góry, w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji imprezy sportowej, w tym do publikacji danych uczestnika na listach startowych oraz listach z wynikami oraz przesłania rezultatu uczestnika na wskazany podczas rejestracji nr telefonu.

2. Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych uczestnika określa Polityka Prywatności.

  1. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne i niezbędne do uczestnictwa w imprezie sportowej.
  2. Dane uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym przy realizacji imprezy i akcji z nią związanych, na podstawie odpowiednich umów powierzenia.
  3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji imprezy, szczegóły przechowywania konkretnych danych określa Polityka Prywatności. 
  4. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

&1 Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w biegach organizowanych przez Portal Biegipatriotyczne.pl

Uczestnicy biorą udział w każdym biegu dobrowolnie.
Zapisując się na wydarzenie uczestnicy oświadczają, że zapoznali się i akceptują warunki niniejszego regulaminu.
Przestrzeganie niniejszego regulaminu przez Uczestnika jest obowiązkowe.

UCZESTNIK to osoba fizyczna biorąca udział w biegu po spełnieniu wszystkich niezbędnych formalności wskazanych przez Organizatora w formularzu zapisów. Uczestnikiem może zostać każda osoba, bez ograniczenia wiekowego. Osoby poniżej 18 roku życia za zgodą rodzica lub opiekuna. Osoby poniżej 14 roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna.

PORTAL Strona internetowa działająca pod adresem biegipatriotyczne.pl, organizator biegów patriotycznych.

& 2 Charakterystyka biegów patriotycznych
1. Celem biegów jest połączenie indywidualnej aktywności fizycznej z upamiętnianiem ważnych dat z historii Polski.
2.Zapisując się uczestnicy wpłacają wpisowe.wpisowe. Wpisowe jest bezzwrotne.
3.Uczestnicy wykonują indywidualnie wskazaną przez siebie aktywność fizyczną w określonym zapisami danego biegu terminie.
4.Organizator nie bierze odpowiedzialności za uczestnika w trakcie wykonywania przez niego indywidualnej aktywności fizycznej w ramach akcji organizowanej przez Portal.
5.Organizator zastrzega sobie możliwość sprzedaży dodatkowych gadżetów w ramach akcji.

& 3 Rozpowszechnianie wizerunku
1.Uczestnik upoważnia Organizatora do wykorzystania jego utrwalonego wizerunku oraz wpisów dotyczących akcji w mediach społecznościowych Uczestnika na Portalu Biegipatriotyczne.pl oraz w mediach społecznościowych Organizatora.
2.Rozpowszechnianie wizerunku, o którym mowa w & 3 powyżej odbywa się w oparciu o zezwolenie, o którym mowa w art. 81 ust. 1 zd. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zezwolenie jest udzielone przez Uczestnika poprzez akceptację niniejszego Regulaminu w momencie zapisania się na wydarzenie poprzez formularz zapisów. Zezwolenie udzielone przez Uczestnika w powyższy sposób jest oświadczeniem woli wyrażonym w rozumieniu art. 60 k.c. w związku z art. 81 ust. 1 zd. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawa pokrewnych. Oświadczenie woli zezwolenie nie może być swobodnie cofnięte po wyrażeniu i zrealizowaniu Wydarzenia, gdyż zgodnie z art. 61 § 1 zd. 2 k.c.

& 4 Inne
1.Logo i nazwa Portalu są prawnie chronione i stanowią własność Fundacji.Jakiekolwiek wykorzystywanie logo lub nazwy Portalu bez zgody Fundacji, poza przypadkami dozwolonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jest zabronione.
2.Fundacja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
6.Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w Portalu. Nowe zapisy wchodzą w życie z dniem opublikowania nowego regulaminu.